វិគីមេឌា Commons

វិគីមេឌាខំម៉ន (អង់គ្លេស: Wikimedia Commons) គឺជាឃ្លាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃរូបភាព សំឡេង វីដេអូ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតបើកចំហ[១] វាក៏មានឯកសារ JSON ផងដែរ[២] ជាគម្រោងរបស់មូលនិធិវិគីមេឌា

ឯកសារពីវិគីមេឌា Commons អាចត្រូវបានប្រើនៅទូទាំងគម្រោងវិគីមេឌាគ្រប់ភាសា[៣] រួមទាំងវិគីភីឌា វិគីទេសចរណ៍ វិគីប្រភព​ វិគីពាក្យពេចន៍​ វិគីនានុក្រម វិគីព័ត៌មាន វិគីសៀវភៅ និងវិគីជីវសាស្ត្រ ឬទាញយកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រៅបណ្តាញ​ គិតត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឃ្លាំងផ្ទុកឯកសារមេឌៀដែលអាចប្រើបានដោយសេរីជាង ៨៧ លាន ដែលគ្រប់គ្រង និងកែសម្រួលដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចុះឈ្មោះ[៤]

Cite error: <ref> tag with name "Endres" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Embedding" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "Moller" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "LaunchMain" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "LaunchGolem" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "CCL" defined in <references> is not used in prior text.